Govoriš kohezijsko 2: zadnji esejistični natečaj za mlade!
20. april, 2021

CNVOS in Radio Študent v okviru projekta Govoriš kohezijsko 2 – učenje se nadaljuje razpisujeta še zadnji nagradni esejistični natečaj. Zadnja priložnost za vse mlade, stare med 16 in 29 let, za denarno nagrado v višini 200 evrov! Pozor: podaljšuje se tudi rok za oddajo esejev na 6. temo – S kohezijskimi sredstvi do boljšega življenja v lokalnem okolju – in sicer do 26. aprila 2021. 

Tokratni, četrti natečaj, naslavlja dve temi, in sicer:

Tema 7: Mladi in kohezijska politika

Tema 8: Moja idealna Kohezija 2021–2027

Esej mora biti v slovenskem jeziku in naj obsega vsaj 5.000 in ne več kot 10.000 znakov (s presledki). Vse prispevke z osebnimi podatki pošljite po e-pošti na naslov natecaj@cnvos.si. Na natečaju lahko sodelujejo mladi med 16 in 29 letom starosti. Eseji bodo ocenjeni glede na objavljene kriterije. Avtor najboljšega eseja za vsako razpisano temo bo prejel 200 evrov.

Nagrade bodo podeljene na zaključnem dogodku projekta Govoriš kohezijsko 2 – učenje se nadaljuje, ki bo predvidoma junija 2021. Vsi nagrajenci bodo o točnem datumu obveščeni vsaj 14 dni pred dogodkom in bodo dobili posebno vabilo.

Vse nadaljnje informacije o pravilih in pogojih natečaja ter kako se prijaviti najdete v pripetem dokumentu. Rok za prijavo del je 16. maj 2021 do polnoči.

Osnovna izhodišča za pripravo prispevkov

Tema 7: Mladi in kohezijska politika

 • Ali mladi vedo, kaj je kohezijska politika in se zavedajo priložnosti kohezijskih sredstev?
 • Kako bi mladim lahko bolje približali teme kohezijske politike?
 • Kakšne so priložnosti mladih v okvirih kohezijske politike?
 • Bi moralo biti več sredstev namenjenih mladim?
 • Kako mlade vključiti v oblikovanje kohezijske politike?
 • Ali mladi v Sloveniji koristijo kohezijska sredstva?
 • Ali kohezijska politika naslavlja potrebe mladih?

Tema 8: Moja idealna Kohezija 2021–2027

 • Kako bi ti razdelil/a ta sredstva med 5 prioritet – kateri bi namenil/a največ sredstev, kateri najmanj in zakaj?
 • Kakšni naj bi bili konkretni ukrepi/projekti, ki bi jih podprla ta sredstva?
 • Če bi ti oblikoval/a program porabe sredstev za Slovenijo, kakšen bi bil?
 • Ali je katero področje, ki bi še moralo biti vključeno med prioritete?
 • Ali kakšno od prioritetnih področij ni primerno za Slovenijo?
 • Če bi lahko čisto na novo oblikoval/a mehanizem za zmanjšanje razlik med regijami znotraj EU, kakšno bi bilo?

Več o obeh temah in izhodiščih preberi na spletni strani CNVOS.