Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zadnja aktualizacija: 5. junij 2023.

SPLOŠNO
Javni zavod Mladinski kulturni center Maribor (v nadaljevanju MKC Maribor) si prizadeva, da bi bile
njegove storitve dostopne osebam z različnimi oblikami oviranosti, in da bi zagotovil, da je njegovo
spletno mesto enostavnejše za uporabo in dostopnejše za vse, z močnim prepričanjem, da
prizadevanja za dostop do spletnih mest pomagajo vsem uporabnikom in da ima vsak človek pravico
do življenja z dostojanstvom, enakostjo, udobjem in neodvisnostjo.

MKC Maribor se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani Mladi Maribor (www.mladimaribor.si), s
katero upravlja, v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št.
30/18) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.mladimaribor.si.

PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI
Ta izjava je bila pripravljena 5. junija 2023.
Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU)
2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.
Izjava je bila nazadnje pregledana 6. junija 2023.

DOSTOPNOST NA MLADIMARIBOR.SI
Spletna stran ww.mladimaribor.si omogoča dostop do pripomočka za spletno dostopnost One Click
Accessibility, ki ga poganja poseben strežnik za dostopnost. Programska oprema www.mladimaribor.si
omogoča izboljšanje skladnosti s smernicami Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij –
ZDSMA (Uradni list RS, št. 30/18) in Direktivo EU 2016/2102 Evrposkega parlamenta in sveta.

STOPNJA SKLADNOSTI
Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti.
Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa
Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

OMOGOČANJE MENIJA ZA DOSTOPNOST
Meni za dostopnost na mladimaribor.si lahko omogočite s klikom ikone menija za ljudi s posebnimi
potrebami, ki se običajno prikaže na zgornjem levem vogalu strani. Po sprožitvi menija za dostopnost
počakajte trenutek, da se meni za ljudi s posebnimi potrebami naloži v celoti.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI
MKC Maribor si še naprej prizadeva za nenehno izboljševanje dostopnosti svojega spletnega mesta in
storitev v prepričanju, da je naša kolektivna moralna obveznost omogočiti nemoteno, dostopno in
neovirano uporabo tudi za nas osebe z različnimi oblikami oviranosti. V stalnih prizadevanjih za
nenehno izboljševanje in odpravljamo težave z dostopnostjo, www.mladimaribor.si redno
pregledujemo, da prepoznamo in odpravimo vse možne ovire za dostopnost na naši spletni strani.
Kljub prizadevanjem, da bi bile vse strani in vsebine na spletnem mestu www.mladimaribor.si v celoti
dostopne, nekatere vsebine morda še niso bile popolnoma prilagojene najstrožjim standardom
dostopnosti.

POJASNILO O VSEBINAH, KI NISO DOSTOPNE

 Vsebine, ki jo dodajo tretje osebe skozi vmesnik “vpis dogodka” in jih zakon v 3. členu
obravnava kot izjemo.
 Vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alterantivnega
besedila. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj
se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne
uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis.
 Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga
organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimizirane zahtevalo.
 Datoteke, ki so na spletno stran v izogib spreminjanju vsebine naložene v formatu .pdf.
Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim
bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

TUKAJ ZA VAS
Če imate težave s katero koli vsebino na www.mladimaribor.si ali potrebujete pomoč pri katerem koli
delu našega spletnega mesta, se obrnite na nas v običajnem delovnem času, kot je opisano spodaj, in
z veseljem vam bomo pomagali.

KONTAKTIRAJTE NAS
Če želite prijaviti težavo z dostopnostjo, imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete pomoč, se obrnite
na MKC Maribor:
E-naslov: info@mkc.si
Telefon: +386 (0)2 300 2992
Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede
na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno,
kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

IZVRŠILNI POSTOPEK
Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.
V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
(ZDSMA), lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni
ali elektronski pošti na naslov:
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si
Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-
druzbo/

Skip to content