Mladinske organizacije

V Mariboru več kot 30 mladinskih organizacij in organizacij za mlade s svojimi aktivnostmi skrbi, da lahko kvalitetno, aktivno, poučno, zdravo in zabavno preživljaš svoj prosti čas.

– Mladinske organizacije

Organizacije za mlade

Mestna občina Maribor je poleg javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor, v letih 2022/23 finančno podprla programe 8 organizacij v mladinskem sektorju, v katere se lahko dnevno vključujejo različne skupine mladih.

 

MKC Maribor - Mladinski kulturni center Maribor

MKC Maribor organizira mladinske in kulturne programe, ki jih izvajajo mladi, ter programe, ki so mladim namenjeni. Omogoča ustvarjalno delovanje mladih na različnih področjih, zagotavlja svetovanje, mentorsko pomoč, neformalno izobraževanje ter tehnično in infrastrukturno pomoč.

Kontakt

Zavod PIP - pravni in informacijski center Maribor

Neprofitni zavod za opravljanje dejavnosti s področja pravnega svetovanja in pravne pomoči, informiranja o Evropski uniji ter razvoja nevladnih organizacij. Nudijo svetovalne, izobraževalne in podporne storitve za mlade.

Kontakt

Mednarodni institut za implementacijo
trajnostnega razvoja 

 

 Zasebna nevladna organizacija vodi program lokalnega mladinskega sektorja: »Opolnomočenje mladih za trajnostni osebni razvoj« in sodeluje v EU projektih.  

Kontakt

Kulturno društvo
Indijanez

Društvo deluje na področjih kulture in mladine. Na področju mladine je delovanje usmerjeno predvsem v neformalno izobraževanje mladih, pridobivanje kompetenc, v širjenje razumevanja za drugačne in aktivnosti sobivanja v mestu, s poudarkom na mladih z manj priložnostmi in socialnim vključevanjem.

Kontakt

Društvo Salezijanski mladinski center Maribor

Osrednja dejavnost društva je vzgoja mladih z izvajanjem programov, katerih cilj je vsestranska rast osebe. Temelj vzgoje izhaja iz Don Boskovega preventivnega vzgojnega sistema, ki mlade obravnava celostno.

Kontakt

EKTC - Evropski kulturni in tehnološki center Maribor

Mladinski center izvaja aktivnosti za večjo kompetenčno in karierno opremljenost mladih, neformalna izobraževanja in in druge vsebine za promocijo znanosti in znanja, s poudarkom na naravoslovnih vedah, sodobnih tehnologijah in inovativnosti.

Kontakt

Pekarna Magdalenske
mreže Maribor 

 

 Nevladna organizacija deluje na področju mladine, kulture in civilne družbe. Programske stebre konceptualno povezujejo, pri snovanju in izvajanju programa se poslužujejo participatornih pristopov, kar omogoča sodelovanje in vključevanje vseh, ki imajo interes kreativno in kritično (so)delovati v družbenem življenju.  

Kontakt

Zveza prijateljev mladine Maribor

Otrokom in mladostnikom ponuja ustvarjalne, zabavne in poučne prostočasne dejavnosti med počitnicami in šolskim letom. Deluje na področju varstva otrokovih pravic, ekologije, raziskovalne dejavnosti, svetovanja in informiranja.

Kontakt

Mladinska Postaja
EPEKA

Obiskovalcem mladinskega centra nudi raznovrstne priložnosti za osebnostno rast, podporo pri vstopu na trg dela in vključevanje v mednarodne dogodivščine programa Eramsus+.

Kontakt

 – Povezave

Dodatne zanimive povezave za mlade in mladinske delavce

– Mladinske organizacije

DRUGE ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU

Tukaj je še veliko drugih mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki ti  s svojo celoletno ali priložnostno ponudbo aktivnosti nudijo nešteto možnosti za tvoja udejstvovanja!

Slovenska
FIlantropija

Spodbuja in razvija prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje, deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.

Kontakt

PIKA - Dnevni Center za Otroke in Mladostnike

Otrokom in mladostnikom nudi psihosocialno podporo, prostor za preživljanje prostega časa, različne aktivnosti in podporo pri šolskem delu.

Kontakt

KMŠ - Klub Mariborskih Študentov

Mlada in zagnana ekipa študentov iz Maribora, ki si po svojih najboljših močeh prizadeva popestriti študentsko življenje v mestu.

Kontakt

Študentsko Društvo Erasmus Študentska Mreža pri Univerzi v Mariboru

Glavni cilj ustanovitve organizacije je pomoč študentom različnih držav, ki se odločijo za študijsko izmenjavo.

Kontakt

Društvo Študentov Evrope - AEGEE Maribor

Študentsko društvo organizira novoletne dogodke, poletne univerze, izmenjave, kongrese in izobraževalne dogodke, ki so v znamenju druženja, zabave in medkulturnega dialoga.

Kontakt

KID Alphawave

Društvo deluje na področju glasbe, videa, novih medijev in literature. S temi področji se ukvarjajo na vseh ravneh, od produkcije do izobraževanja.

Kontakt

Ju-Jitsu Klub ADK Maribor

Ju-Jitsu klub ADK Maribor je klub borilnih veščin, ki deluje pod okriljem Ju-Jitsu zveze Slovenije, ki je članica Mednarodne Ju-Jitsu zveze.

Kontakt

Board of European Students of Technology - Best Maribor

BEST ali Board of European Students of Technology je mednarodna organizacija, ki povezuje študente, univerze ter podjetja skozi različne dogodke, ki jih prirejajo člani.

Kontakt

Zavod MARS Maribor

Zavod pripravlja celovite in vsebinsko zaokrožene programe, s katerimi želi zagotavljati trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb posameznikov in družin.

Kontakt

Zveza tabornikov Slovenije

Taborništvo je šola za življenje - mlade vzgaja v samostojne, odgovorne, angažirane in solidarne odrasle.

Kontakt

Kulturno-Umetniško Društvo Moment

Moment ponuja mladim ustvarjalcem možnost snovanja, kreativnega ustvarjanja, izražanja in usposabljanja na področju uprizoritvenih umetnosti.

Kontakt

Kulturno Umetniško Društvo CODA

Glasbene delavnice, ki jih organizira društvo, so neformalna oblika izobraževanja, vendar napram klasičnim pristopom prepričajo s svojo prožnostjo in prilagodljivostjo učencem.

Kontakt

Multimedijsko Izobraževalno Društvo Glas Podzemlja

Društvo GLAS PODZEMLJA je kolektiv, ki združuje glasbenike, kulturnike, aktiviste in ostale, ki sooblikuje slovensko glasbeno sceno.

Kontakt

Popotniško Združenje Slovenije

Popotniško združenje Slovenije (PZS) je edini nacionalni zastopnik Slovenije v mednarodni federaciji International Youth Hostel Federation (IYHF).

Kontakt

Kulturno Umetniško Društvo Študent

KUD Študent združuje dve sekciji: Akademsko folklorno skupino Študent in Akademski pevski zbor Maribor.

Kontakt

Kulturno Izobraževalno Društvo - KIBLA

Kulturno izobraževalno društvo KIBLA deluje na področjih mreženja umetnosti, izobraževanja, tehnologije in znanosti.

Kontakt

Plesna Izba
Maribor

Plesna izba izvaja celoletno plesno izobraževanje, od gibalnih ustvarjalnic za najmlajše, do treningov in intenzivnih kreativnih delavnic za bolj izkušene in samostojne plesalce.

Kontakt

Univerzitetna Športna Zveza Maribor - Zdrava Zabava

Zdrava zabava je geslo, pod katerim deluje Univerzitetna športna zveza Maribor, ki organizira športne programe, katerih skupne lastnosti sta dostopnost in atraktivnost.

Kontakt

Naprej - Center za Pridobljeno Možgansko Poškodbo

Center Naprej deluje v obliki dnevnega rehabilitacijskega centra za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.

Kontakt

Slovenska Skavtska Organizacija

ZSKSS (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih.

Kontakt

Kulturno-umetniško društvo ZIZ

ZIZ aktivno deluje in ustvarja na področju družbeno-angažiranega gledališča. Z delavnicami po metodi gledališča zatiranih in avtorskim ustvarjanjem predstav ZIZ preizprašuje razmerja moči v družbi.

Kontakt

KD Center plesa

Aktivnosti Centra plesa temeljijo na kakovostnem izobraževanju v okviru neformalnih umetniških praks za otroke, mladostnike in polprofesionalne plesalce ter na raziskovanju in iskanju presežkov v plesni produkciji.

Kontakt

ŠOUM - Študentska organizacija Univerze v Mariboru

ŠOUM avtonomno skrbi za izvajanje študentskih interesnih in obštudijskih dejavnosti ter vodi študentsko politiko na področju izobraževanja, socialnega, zdravstvenega in ekonomskega položaja študentov ter mednarodnega sodelovanja.

Kontakt

Združenje DrogArt

DrogArt se ukvarja z zmanjševanjem škode pri uporabi alkohola in ostalih psihoaktivnih substanc med mladimi. Nudi informiranja v nočnem življenju, svetovanja, izobraževanja in psihosocialno pomoč.

Kontakt

Igrišče – Zavod za razvoj ter izvajanje programov in metod dela z otroki in mladimi, Maribor

Zavod Igrišče je ustanovljeno z namenom opravljanja dejavnosti socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja.

Kontakt

Poveži se

Portal upravlja:

Mladinski kulturni center Maribor

Ob železnici 16
2000 Maribor 
E-mail: mladimaribor@mladimaribor.si

©Mladi Maribor, MKC Maribor 2021
Politika varstva osebnih podatkov

Powered by Studo

Skip to content