Standardi mladinskega uličnega dela
29. decembra, 2021

Mreža Mlada ulica objavlja Standarde mladinskega uličnega dela. Standardi mladinskega uličnega dela so namenjeni vsem izvajalkam in izvajalcem ter organizacijam (mladinskega) uličnega dela; tistim, ki se na to pot šele podajajo ter vsem ostalim deleženicam in dležnikom, ki so pomembnen akter pri doseganju kakovosti in učinkov uličnega dela.

Na podlagi vseh spoznanj in komentarjev je nastala trenutna verzija standardov uličnega dela, ki pa ni dokument, ki bi bil zaključen. Dokument je vedno odprt za spremembe, dopolnitve in nova dognanja. Upamo, da bodo standardi postali temeljni strokovni dokument mrežnih organizacij (in drugih organizacij, ki izvajajo ulično delo). Standardi so namreč osnovni okvir za delo določene ustanove oziroma organizacije na določenem področju. Dajejo nam osnovno strukturo in okvir dela.

Datoteko Standardov uličnega dela najdete na tej povezavi.

Povezava do originalnega članka