#SINHRONIZIRAN.SI
27. decembra, 2021

V SMC Maribor so v mednarodnem projektu SINHRONIZIRAN.SI širili pomen socialne vključenosti skozi artistične metode pri delu, vzgoji otrok in mladostnikov in mladih v domačem in širšem okolju. Projekt je bil sofinanciranem s strani ERASMUS+ (v okviru programov Evropskih skupnosti – Evropske solidarnostne enote: 7.644,00 EUR). V projektu so z različnimi izvedenimi artističnimi metodami (mladinski socialni cirkus, čarodejstvo oz. rokohitrstvo, twirling in gledališče) vplivali na oseben razvoj vseh udeležencev, zagotavljali in spodbujali socialno vključenost, aktivno participacijo v okolje ter sobivanje v skupini. Dodana vrednost tega projekta je bila priprava in izvedba dveh skupnih nastopov na sredini in koncu projekta. Oboje je objavljeno na naši spletni FB strani društva.

S projektom #SINHRONIZIRAN.SI so preko Društva SMC MB pomagali mladostnikom z manj priložnosti reševati družbene izzive in težave z vključevanjem v delo. Spodbujanje, organiziranje in izvedba vseh aktivnosti v projektu je omogočilo mladim razvoj njihove osebnosti, telesnih in umskih zmožnosti ter kulturnega udejstvovanja.

Mlade so :

  • ozaveščali o vodenju zdravega načina življenja,
  • zagotovili so jim varno, domače in zdravo okolje za socialno vključenost,
  • omogočili so jim aktivno participacijo v družbene strukture (lokalno in širše okolje, šolo, zaposlitev)
  • ponudili so jim izkušnje vzpostavljanja pozitivnih medsebojnih odnosov,
  • obogatili so jih z veščinami sodelovanja v timu
  • opolnomočili smo jih v sprejemanju drugačnosti (multikulturnosti),
  • predajali so jim pomembne življenjske veščine in vrednote (vztrajnost, zaupanje, kreativnost, ustvarjalnost, odgovornost itd.),
  • razvijali in krepili njihovo samopodobo ter samozavest (predvsem na nivoju telesa in psihomotorike
  • spodbujali so jih k pridobivanju novih znanj, razvijanju talentov in spretnosti

#SINHRONIZIRAN.SI je projekt, ki je  omogočil vzajemno doseganje ciljev mladih, ki so bili vključeni v aktivnosti. Na eni strani so to bili IZVAJALCI, ki so dobili konkretne življenjske izkušnje (sodelovanje v timu, vodstvene sposobnosti, ipd.) pri delu z otroci in mladostniki z manj priložnostmi. Na drugi strani pa so to bili UDELEŽENCI, ki  so se skozi različne artistične elemente lahko kreativno izražali, zabavali, spoznali sebe in razvili svojo lastno identiteto, širili  svojo socialno mrežo in se aktivno vključevali v svoje lokalno okolje in  vrstniške skupine.

Program je tako omogočil kvalitetno preživljanje prostega časa mladih ljudi in s tem preprečil pasivnost, možen razvoj zasvojenosti in vseh drugih nezaželenih oblik vedenja.

Učinki rezultatov projekta #SINHRONIZIRAN.SI se odražajo in so se prenesli v družbeni prostor. Natančneje pri vsakem posamezniku na različnih področjih, od zmanjšanja brezposelnosti, inovativnosti pa vse do motiviranosti za izobraževanje. Projekt je bil in še vedno je družbeno koristen, saj so v širši lokalni skupnosti pokazali in dokazali, da lahko mladi bogato prispevajo k razvoju bivalnega okolja. Na drugi strani pa širša množica prepozna, ovrednoti in ceni mladostni potencial in vztrajnost za trdo delo.

Vir: Društvo SMC Maribor

Povezava do originalnega članka