Rezultati ankete o prekarnosti
14. julij, 2021

V Gibanju za dostojno delo in socialno družbo so lani pripravili anketo o prekarnosti, s katero so želeli ovrednotiti aktualno stanje in položaj prekark in prekarcev v Sloveniji v času epidemije koronavirusa. Zanimali so jih izzivi prekarnosti in doživljanje dela, delovnih pogojev in razmer s strani prekarcev in prekark v nastali situaciji.

Predstavljajo rezultate njihove ankete v dveh delih. V prvem delu navajajo rezultate za celoten vzorec, v drugem delu pa zgolj za vzorec mladih do 29. leta starosti. V vzorec je bilo vključenih 148 posameznikov.

Najbolj pogosta netipična oblika dela, ki so jo udeleženci ankete opravljali, je avtorska pogodba, sledi ji pogodba za določen čas. Ostali odgovori so s.p., delo na črno, podjemne pogodbe, skrajšan delovni čas, drugo in agencijsko delo. Med mladimi je najbolj pogosta oblika dela bila delo na črno, sledila je avtorska pogodba, pogodba za določen čas, s.p., skrajšan delovni čas, drugo, podjemna pogodba.

Udeležence trenutno najbolj skrbi nezadosten dohodek, temu sledi zaposlitvena negotovost, zdravje in brezposelnost. Najbolj pa so se nagibali k UTD-ju, plačani bolniški za netipične oblike dela in nižjim življenjskim stroškom kot korakom ven iz negotovosti.

Vir: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo 

Povezava do originalnega članka