Predvolilno programsko soočenje političnih strank in list v Mestni občini Maribor
14. oktobra, 2022

Regionalno stičišče NVO Podravja, ki deluje v okviru Zavoda PIP organizira Predvolilno programsko soočenje političnih strank in list v Mestni občini Maribor. Z udeleženci iz nevladnih organizacij in civilne družbe se bodo soočili predstavniki in predstavnice političnih strank in list in predstavili svoja stališča in rešitve glede:

  • sodelovanja s civilno družbo in krepitve skupnosti
  • politike rabe javnega prostora in zagotavljanja skupnostnih prostorov
  • vloge kulture
  • trajnostnega razvoja (turizem, okolje, promet)
  • participativnega proračuna
  • ustvarjanja pogojev za kakovostno bivanje in stanovanjske politike
  • razvojnih prioritet
  • socialnih stisk prebivalstva
  • vlogi mladih
  • pojavov nasilja idr.

Kdaj in kje: 26.oktober 2022 ob 19. uri, Vetrinjski dvor v Mariboru, Vetrinjska ulica 30

Soočenje poteka tako, da vprašanja zastavljajo predstavniki-ce nevladnih organizacij iz različnih vsebinskih področij delovanja. Vsaj predstavnik-ca politične stranke ali liste odgovori tekom soočenja na dve zastavljeni vprašanji. Vse stranke in liste bodo lahko pisno odgovorile na vsa zastavljena vprašanja, ki bodo nato objavljena na tej spletni strani.

Vrsta pomembnih tem določa celostni pristop k razvoju mesta, ki pomeni skrb tako za razvoj infrastrukture kot zagotavljanja blaginje prebivalk in prebivalcev. Nevladne organizacije delujemo na raznolikih področjih in dobro poznamo probleme, ki jih poskušamo odpravljati ali jih vsaj omejiti, zato da bi bilo življenje ljudi lepše in lažje. In vemo, s kakšnim ovirami se pri tem srečujemo in jih želimo odpraviti, da bi bili lahko še bolj uspešni.

Namen in cilj soočenja je pridobiti stališča in rešitve  glede pomembni družbenih tem s strani političnih strank in list, ki kandidirajo za politične funkcije v Mestni občini Maribor in z njimi seznaniti javnost (volivce in volivke).

Povezava do originalnega članka