Mladinske organizacije ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije
13. julij, 2021

Mladinski svet Slovenije je ob tridesetletnici osamosvojitve Slovenije in v znamenju začetka Predsedovanja svetu EU zbral vtise in refleksije o delovanju slovenskih nacionalnih mladinskih organizacij na mednarodni ravni in vplivu Slovenije na razvoj mednarodnih mladinskih politik.

Dogodka kot sta bila priznanje Slovenije kot samostojne države s strani mednarodne skupnosti ter vključitev naše države v Evroatlantske povezave, sta za slovenski mladinski sektor in mlade odprla številne nove priložnosti. Namen zbiranja vtisov in refleksij o delovanju nacionalnih mladinskih organizacij na mednarodni ravni in vplivu Slovenije na razvoj mednarodnih mladinskih politik je prikazati vpetost organizacij članic MSS v mednarodne aktivnosti ter prikazati njihov pogled na povezovanje v mednarodnem aspektu mladinskih politik.

Nacionalnim mladinskim organizacijam so zastavili sledeči vprašanji:

1) Kako ocenjujete vpliv Slovenije in/ali vaše mladinske organizacije v mednarodnih mladinskih organizacijah v tridesetih letih samostojnosti in kaj bi izpostavili kot največje dosežke, ki jih je vaša organizacija dosegla v tridesetih letih na mednarodnem nivoju na področju mladine?

2) Kaj si želite, da bi lahko v naslednjih letih dosegli na področju mladine v mednarodnih mladinskih organizacijah oziroma kakšna bi morala biti vizija slovenskega mladinskega sektorja za mednarodni prostor v naslednjih letih?

Odgovore organizacij članic Mladinskega sveta Slovenije najdete na spletni strani MSS, pod rubriko “blog”.

Organizacije članice Mladinskega sveta Slovenije, ki so bile vključene so:

Društvo Mladinski ceh

Mlada Slovenija

Mladi forum socialnih demokratov

Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija

Nova generacija SLS

Slovenska demokratska mladina

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Zveza slovenske podeželske mladine

Zveza ŠKIS

Zveza tabornikov Slovenije

Društvo ŠKUC – mladinska enota

Popotniško združenje Slovenije

Mladinski svet Slovenije je po za zaslugi svojih organizacij članic v mednarodnih povezavah, kot je na primer Evropski mladinski forum (YFJ), prepoznan kot zanesljiva in cenjena organizacija. So tudi vodilni člen znotraj največje neformalne mreže Južnoevropskih mladinskih svetov SYC. Še naprej si bodo prizadevali in spodbujali mednarodne priložnosti za mlade, zlasti v luči predsedovanje Svetu EU, kjer bodo organizirali tudi Evropsko mladinsko konferenco o implementaciji 9. Evropskega mladinskega cilja.

Vir: Mladinski svet Slovenije

Povezava do originalnega članka