Mednarodna konferenca HAPPY CITY: Mladi po pandemiji
24. september, 2021

V četrtek, 24. septembra 2021 se je v organizaciji MKC Maribor in PONT Group v Mariboru, v prostorih IZUM in na spletu zgodila Mednarodna konferenca Happy City: Mladi po pandemiji, ki je naslovila teme mentalnega zdravja, perspektiv prihodnosti ter mest prihodnosti, ki jih bodo oblikovali mladi. 

Hibridne konference, ki sta jo otvorili podžupanja Mestne občine Maribor, Alenka Iskra in direktorica Urada RS za mladino, mag. Dolores Kores, se je udeležilo 80 udeležencev, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega mladinskega foruma, Mreže Evropskih prestolnic mladih, mladih, odločevalcev in mladinskih delavcev iz različnih evropskih mest.

Konferenca je uvodoma poudarila izjemno negativne trende na področju duševnega zdravja mladih. Na primeru dela raziskave Mladina 2020, ki ga je predstavil dr. Andrej Naterer iz Univerze v Mariboru, ugotavlja, da se med mladimi povečujeta stres in občutek osamljenosti, medtem, ko vedno težje rešujejo te probleme skupaj z vrstniki ali v svojih družinah. Podobne probleme opažajo drugod po Evropi. Nekatera mesta intenzivno iščejo rešitve. Perspektiva in dobre prakse se nakazujejo v individualni podpori mladih ali v manjših podpornih skupinah, dejstvo pa je, da je iskanje dolgoročnih rešitev še vedno v povojih.

Evropska mesta imajo še vedno velik problem s participacijo mladih, kar se odraža tudi v trendu izseljevanja iz manjših okolij. Govorci in udeleženci so se strinjali, da so mesta pred pomembnim izzivom: Kako vključiti in aktivirati mlade v popandemskem obdobju. V mladinskem sektorju na različnih koncih Evrope se posledično opaža, da mesta oz. mestne politike izražajo večjo potrebo po strateškem načrtovanju mladinskih politik, kar je dober znak.

Izziv, ki ga bodo pri tem morali mestni in nacionalni načrtovalci in odločevalci pri tem vzeti v zakup, je pomanjkanje zaupanja s strani mladih. Slednji so bili namreč v preteklosti že večkrat v različnih oblikah povprašani po mnenjih, vendar večinoma niso dobili povratnih informacij oz. je prevečkrat ostal vtis, da se potem, ko so mladi bili povprašani o svojem mnenju o prihodnosti svojih okolij, njihovo mnenje ni upoštevalo in manifestiralo v realnosti.

Ob zaključku konference je Tom Matthew iz Evropskega mladinskega foruma poudaril, da je zelo očitno, tudi na primeru globalnega in lokalnih okoljskih aktivističnih gibanj, da so mladi pripravljeni prevzeti pobudo za prihodnost, vendar pri tem potrebujejo podporo strokovnjakov, znanstvenikov, odločevalcev in širše javnosti.

Mednarodna konferenca HAPPY CITY: Mladi po pandemiji je del serije dogodkov Happy City, ki poteka v sklopu projekta Urban Citizen Y, ki je podprt v programu Evropa za državljane Evropske unije. Partnerji projekta so: PONT Group (v imenu Mestne občine Cluj-Napoca, Romunija), Mladinski kulturni center Maribor (v imenu Mestne občine Maribor, Slovenija), Fundaçao Bracara Augusta (v imenu Mestne občine Braga, Portugalska), UNESCO Youth Club (v imenu Mestne občine Solun, Grčija), OPENS (v imenu Mestne občine Novi Sad, Srbija) in Mestna občina Amiens (Francija).

foto: Marko Vanovšek

foto: Marko Vanovšek

Povezava do originalnega članka