Kaj 8. cikel mladinskega dialoga pomeni za mladinski sektor
10. september, 2021

Mladinski sektor je letos marca pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU razpravljal in iskal odgovore na različna vprašanja, ki so povezana z državljanskimi prostori in aktivnim državljanstvom, v Mladinskem svetu Slovenije pa so o temi 8. cikla mladinskega dialoga opravili posvetovanja z mladimi, mladinskimi oganizacijami in drugimi akterji v mladinskem sektorju in ob tem naslovili 9. mladinski cilj – “Prostor in participacija za vse”.

Mladinske organizacije so v začetku leta izpolnile spletni vprašalnik o temi 8. cikla mladinskega dialoga, opravile posvetovanja in pripravile svoja stališča, ki so jih kasneje njihovi predstavniki predstavili na Nacionalnem posvetu mladinskega sektorja, ki je namenjen mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom, mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter odločevalcev s področja politik za mlade. Letošnjega spletnega posveta se je udeležilo več kot 140 udeležencev, ki so iskali načine, kako v čim večji meri zasledovati 9. mladinski cilj in okrepiti participacijo ter vključevanje mladih v družbo.

Rezultati posvetovanj in priporočila, ki so jih pripravili služijo kot temelj za delovanje in okrepitev participacije v času slovenskega predsedovanja Svetu EU in v prihodnje.

Zavedajo se, da so mladinske organizacije tiste, ki lahko naredijo velik korak k spodbujanju politične prticipacije mladih, zato na različne načine s pomočjo interaktivnih delavnic v osnovnih in srednjih šolah mlade vključujejo v aktivnosti in jih ozaveščajo o pomembnosti aktivnega državljanstva. Pri tem je pomembno, da mlade informirajo o političnem sistemu, njegovem delovanju in njegovih predstavnikih ter oblikujejo model usposabljanj za opolnomočenje mladih za politično participacijo.

Mladinske organizacije so prav tako ključni akter pri spodbujanju državnih in občinskih uradnikov, da osvežujejo svoje znanje o mladinskih problematikah in da so odločevalci kot tudi strokovno osebje v pristojnih institucijah primerno usposobljeni za delo z mladimi.

V mladinskem sektorju se strinjajo, da bi država morala več sredstev nameniti izobraževanju mladinskih delavcev, ki delajo z mladimi, da bi bili dovolj kompetentni za delo z ranljivejšimi skupinami, ki potrebujejo pomoč, in poskrbeti za profesionalzacijo mladinsekga sektorja oziroma za vzpostavitev sistema za redna usposabljanja mladinskih delavcev za višjo kakovost mladinskega dela, k čemer bi v vecliki meri pripomoglo tudi izobraževanje za delo z mladimi preko virtualnih prostorov.

Poleg tega se v okviru 8. cikla mladinskega dialoga zavzemajo za zagotovitev trajnostnega financiranja, usklajenega priznavanja in razvoja kakovostnega mladinskega dela z namenom krepitve mladinskih organizacij in njihove vloge pri vključevanju, participaciji in neformalnemu izobraževanju.

“Država bi morala v večji meri spodbujati in iz dela proračuna nameniti sredstva za preoblikovanje, izboljšavo in nadgradnjo mladinskega dela,” so med drugim zapisali v zaključnem dokumentu 8. cikla mladinskega dialoga in poudarili, da se s tem zagotavlja dolgoročno in stabilno delovanje mladinskega sektorja, temelječega na kakovosti programov mladinskega dela, za kar si bodo prizadevali tudi v prihodnje.

Mladinski svet Slovenije, ki organizira Evropsko mladinsko konferenco, bo v ponedeljek, 27. septembra ob 12. Uri, organiziral Panelno razpravo na temo okrevanja državljanskih prostorov in participacije po Covid-19. Razpravo si boste lahko ogledali tudi na družbenih omrežjih, saj bo omogočen prenos v živo. Dogajanje na Evropski mladinski konferenci bomo spremljali tudi v uredništvu portala mlad.si in o tem dnevno poročali.

Vir: mlad.si

Povezava do originalnega članka