Evropska solidarnostna enota: Razpis za zbiranje predlogov 2021
15. april, 2021

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo (EACEA) je objavila razpis v okviru programa Evropska solidarnostna enota za leto 2021.

Razpis zajema naslednje ukrepe programa:

  • projekte prostovoljstva,
  • skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih
  • solidarnostne projekte,
  • znak kakovosti za solidarnostne prostovoljske aktivnosti,
  • znak kakovosti za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči.

Rok za oddajo vlog:

  • Projekti prostovoljstva – 28. maj 2021, 5. oktober 2021
  • Solidarnostni projekti – 28. maj 2021, 5. oktober 2021
  • Skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih – 5. oktober 2021

Povezava do originalnega članka