8-minutni vprašalnik o problematiki mladih
15. april, 2021

Študentke in študenti študijskega programa Geografija na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem pri predmetu Regionalno planiranje izvajajo raziskavo o mladinski problematiki v Sloveniji, zato so z namenom ugotavljanja stališč in mnenj pripravili nekaj vprašanj, ki lahko pomagajo zastaviti razvojne smernice na tem področju.

Vljudno prosijo za 8 minut tvojega časa, da odgovoriš na vsa zastavljena vprašanja in tako prispevaš k oblikovanju razvojnih usmeritev.

Odgovori so anonimni in bodo predstavljeni le sumarno. Rezultati raziskave bodo objavljeni predvidoma v eni od slovenskih geografskih strokovnih revij.

8-minutni vprašalnik se začne TUKAJ.