Youth Wiki brunch na temo Evropskega leta mladih 2022
11. januarja, 2022

Youth Wiki je evropska spletna enciklopedija na področju nacionalnih mladinskih politik, kjer so zbrani nacionalni ukrepi, strukture in politike za podporo mladim. V sklopu Youth Wiki dogodkov je danes, 11. januarja, potekal Youth Wiki brunch na temo Evropskega leta mladih 2022 s predstavniki pristojnih ministrstev.  Na dogodku je bilo podrobneje predstavljeno Evropsko leto mladih, njegov namen, vidiki in glavni cilji ter okvirni načrt aktivnosti, ki jih na tem področju pripravlja Slovenija.

Uroš Skrinar, direktor MOVIT, je predstavil bistveno usmeritev Erasmus + in Evropske solidarnostne enote v letošnjem Evropskem letu mladih – »Tsunami mobilnosti«, ki si bo prizadeval za vrnitev mobilnosti med mlade. Predstavil je tudi Youth Wiki aktivnosti v letu 2022, in sicer zagon Youth Wiki platforme za Slovenijo in Youth Wiki dogodek, ki bi povečala poznavanje ukrepov in politik za mlade med mladimi.

Mag. Dolores Kores, direktorica Urada Republike Slovenije za mladino, je izpostavila enega izmed ključnih cilj Evropskega leta mladih, in sicer aktivno vključevanje mladih v nadaljnje oblikovanje svoje prihodnosti. Evropska komisija si namreč želi promovirati priložnosti za mlade na njihovi osebni, družbeni in profesionalni poti, pri čemer je poudarek na mladih z manj priložnostmi. Poudarila je, da bo Urad RS za mladino kot nacionalni koordinator Evropskega leta mladih, gradil na medresorskem sodelovanju in sodelovanju z mladinskimi organizacijami ter koordiniral pripravo novega nacionalnega načrta za mladino za naslednjih deset let. Izrazila je željo po sooblikovanju programov in dejavnosti z mladimi: »Želimo si aktivnosti, ki bi pustile trajen pečat, aktivnosti na katerih lahko pozneje gradimo, oziroma nadgrajevanja že obstoječih aktivnosti.«

O nacionalni strategiji za mlade je danes na televiziji spregovorila tudi dr. Simona Kustec. “V letu 2022 bomo posebno pozornost namenili medsektorskem povezovanju in s tem mlade umestili v javne politike, saj so mladi vpeti v vse politike na nacionalni ravni. Stanovanjska problematika je izziv za mlade, podpora mladim v procesu izobraževanja in tudi iskanja zaposlitev. Posebna pozornost je tudi na mladih z manj priložnostmi. Zaznavamo, da mlade zanima tudi okoljska problematika in skrb za okolje, zato bomo skupaj z Uradom RS za mladino pripravili v tem letu Resolucijo o nacionalnem programu za mladino, za naslednje 10 letno obdobje in vključili mlade.”

Vir: Uredništvo Mlad.si

Povezava do originalnega članka