Usposabljanje za digitalno mladinsko delo
12. oktobra, 2021

Mladinski svet Slovenije organizira usposabljanje za mladinske delavce, na področju digitalnega mladinskega dela, ki bo potekalo preko spleta (preko zooma) v naslednjih datumih:

 • sobota, 6. november 2021 od 9. do 20. ure (z vmesnim daljšim odmorom za kosilo)
 • torek, 9. november 2021 od 16.15 do 20. ure
 • sobota, 13. november 2021 od 9. do 20. ure (z vmesnim daljšim odmorom za kosilo)
 • torek, 16. november 2021 od 16.15 do 20. ure
 • sobota, 20. november 2021 od 9. do 20. ure (z vmesnim daljšim odmorom za kosilo)

Udeleženci se zaradi kontinuitete tem in usposabljanja udeležijo vseh enot izobraževanja.

Namen usposabljanja

Na usposabljanju bodo udeleženci in udeleženke spoznali osnove digitalnega mladinskega dela in imeli priložnost preizkusili spletne metode dela s skupino (spoznavanje, gradnja skupine in tima, skupinskega dela, motiviranja ipd.). Na usposabljanje bodo udeleženci in udeleženke doživeli izkušnjo, ki bo spletno usposabljanje in delo s skupino čim bolj približalo in ustvarilo čim bolj enak rezultat, kot ga prinašajo usposabljanja in delo s skupino v živo.

Teme usposabljanja

Na usposabljanju bo med drugim poudarek na naslednjih temah:

 • osnove priprav spletnih aktivnosti in se učenje ter preizkušanje kako posamezne metode prenesti na splet;
 • kako izboljšati svoje spletne metode za delo z mladimi;
 • koncept digitalnega mladinskega dela in kako ustvarjati skupinski duh preko spleta (kako privabiti mlade, ter kako krepiti občutek pripadnosti, skupinskega duha in jih obdržati – trajnost skupine);
 • spoznali bodo kako deluje skupinska dinamika prek spleta;
 • metode za ustvarjanje varnega okolja v skupini s poudarkom ustvarjanja varnega okolja na spletu;
 • tips and trick spletnega in hibridnega okolja;
 • spoznavanje in preizkus novih orodij za delo v spletnem okolju;
 • spletna fasilitacija in moderacija;
 • grafična fasilitacija.

Kdo se lahko prijavi?

 • aktivni mladinski delavci, ki delajo neposredno z mladimi;
 • mladinski delavec, ki ima vsaj 1 leto izkušenj pri delu s skupino mladih;
 • mladinski delavec, ki ima vzpostavljeno skupino mladih s katero redno izvaja aktivnosti (dogodke, tabore, proslave, čajanke, posvete, okrogle mize, projekte, izhode in druge mladinske aktivnosti)
 • mladinski delavec, ki že ima osnovne izkušnje z udeležbo oz. izvajanjem spletnih aktivnosti (poznavanje osnovnih programov za izvajanje aktivnosti preko spleta);
 • mladinski delavec, ki je pripravljen v prihodnosti izvesti en spletni dogodek v lokalnem okolju;
 • imate čas za 5 dnevno spletno izobraževanje (tri sobote  in dva torkova popoldneva).

Kaj bom pridobil z udeležbo na usposabljanju?

Na usposabljanju bodo udeleženci in udeleženke spoznali osnove digitalnega mladinskega dela in imeli priložnost preizkusili spletne metode dela s skupino (spoznavanje, gradnja skupine in tima, skupinskega dela, motiviranja ipd.). Usposabljanje bo udeležencem in udeleženkam ustvarilo izkušnjo, ki bo spletno usposabljanje in delo s skupino čim bolj približalo in ustvarilo čim bolj enak rezultat kot ga prinašajo usposabljanja in delo s skupino v živo.

Število udeležencev in udeleženk

Na usposabljanje bodo sprejeli največ 30 udeleženk in udeležencev.

Prijave zbirajo do 26. oktobra 2021 preko spletne prijavnice.

Več informacij pa najdete tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije

Povezava do originalnega članka

Photo by Austin Distel on Unsplash