Razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj mladim in mladim družinam
2. decembra, 2022

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 s spremembami) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (UPB, Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020 in 10/2021) objavlja Razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj mladim in mladim družinam.

Vse informacije dobiš na tej povezavi.

Foto: eduard na Unsplash