Posvet o državljanskih prostorih – za aktivno državljanstvo
17. marec, 2021

Mladinski svet Slovenije, Mreža MaMa in Urad RS za mladino so danes pripravili virtualni posvet o državljanskih prostorih – za aktivno državljanstvo, katerega namen je  raziskovanje in definiranje državljanskih prostorov za mlade sedaj in v prihodnosti.

Uvodoma je vse udeležence posveta pozdravila mag. Dolores Kores, direktorica Urad RS za mladino, ki je poudarila, da tovrstno srečanje ni zadnje je pa vsekakor začetek in podlaga za nadaljnji razvoj razprave o državljanskih prostorih: »Državljanski prostori – za aktivno državljanstvo so naša osrednja tema precedovanja svetu EU, s katero se bomo ukvarjali v tem času. Danes bomo skupaj postavili temelje na katerih bomo razvijali razpravo na to temo še naprej. Naša naloga je, da pripravimo temelje za nadaljnji razvoj državljanskih prostorov v Evropski uniji za naprej.«

Vse zbrane je nagovoril tudi Miha Zupančič, predsednik Mladinskega sveta Slovenije: »Danes vas bomo pozorno poslušali in prisluhnili vašim idejam, dobri praksi, izkušnjam, saj je zelo pomembno, kaj boste povedali in kakšni bodo današnji zaključki na katerih bomo gradili razpravo naprej.«

Sledilo je kratko teoretično predavanje rednega profesorja dr. Tomaža Deželana iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je predstavil teoretičen vidik državljanskih prostorov, kaj so državljanski prostori, kdo so njegovi akterji in udeleženci.

Osrednji del posveta pa je bilo delo v skupinah, kjer so udeleženci razpravljali in iskali odgovore na različna vprašanja, ki so povezana z državljanskimi prostori in aktivnim državljanstvom.

Po skupinskem delu so sledili zaključki v katerih je bilo izpostavljeno:

  • državljanski prostori so odprti in dostopni prostori, kjer so mladi in vsi ostali sprejeti, enakopravni, imajo občutek varnosti in so slišani
  • državljanski prostori so lahko fizični in virtualni
  • v prihodnosti naj bodo ti prostori prava kombinacija fizičnih in virtualnih prostorov
  • virtualni prostori ne smejo nadomestiti fizičnih
  • tovrstni prostori pri nas že obstajajo in to so mladinski centri, kjer skrbijo in se trudijo tudi za aktivno državljanstvo mladih
  • potrebni so mentorji oz. akterji državljanskih prostorov, ki mlade vzpodbujajo k aktivni participaciji
  • epidemija koronavirusa CVID-19 je vsekakor vplivala na državljanske prostore in njihovo dostopnost, hkrati pa je predstavila nekatere druge možnosti in oblike, ki pa so nekaterim mladim bližje in bolj dostopni
  • predstavljene so bile dobre prakse vključevanja mladih v aktivno državljanstvo, ki se v mladinskih centrih že izvajajo

Kot iztočnica posveta je bil postavljen in predstavljen 9. evropski cilj mladih ‘Prostor in participacija za vse’, ki bo v pomoč pri iskanju skupnega mnenja slovenskega mladinskega sektorja za namene zagovarjanja na aktivnostih predsedovanja in na Evropski mladinski konferenci.

Vir: Uredništvo mlad.si

Povezava do originalnega članka