MO Maribor načrtuje pripravo nove lokalne strategije za mlade
5. januarja, 2022

Z letom 2021 se izteka obdobje za katerega je bil sprejet 2. Lokalni program mladih v MOM. V Mestni občini Maribor smo pričeli z aktivnostmi za pripravo nove lokalne strategije za mlade, predvidoma 3. Lokalnega programa mladih v MOM za obdobje 2022-2027.

Podporne aktivnosti za pripravo nove lokalne strategije za mlade izvaja Mladinski kulturni center Maribor (kratko: MKC Maribor), ki je pripravil anketni vprašalnik za različne akterje v mladinskem sektorju in splošno javnost. Z vprašalnikom želimo pridobiti relevantne podatke o izkušnjah z dosedanjo strategijo in jih uporabiti pri oblikovanju nove strategije.

Vabimo vas, da izpolnite priloženi vprašalnik, ki bo aktiven do 14. januarja 2022.

Povezava do vprašalnika: https://forms.gle/p3TQJ511usWrAhW78