»Javno povabilo za sodelovanje – NVO snujejo rešitve«
17. februarja, 2022

Regionalno stičišče NVO Podravja v okviru javnega povabila tudi letos namenja sredstva za podporo NVO-jem pri aktivnem naslavljanju potreb in reševanju težav v lokalnih okoljih. Podprli bomo organizacije, ki bodo predstavile konkretne in ustrezne rešitve (storitve, produkte) za uspešno naslavljanje problemov in, ki bodo s prenosom teh rešitev v prakso, prispevale k njihovi odpravi oz. blažitvi.

Tokrat dobre ideje iščemo nekoliko drugače, in sicer v obliki javnega povabila k sodelovanju, ki nudi več podpore pri iskanju ustreznih rešitev in razvoju idej ter njihovi realizaciji. Sodelujoči NVOji bodo v fazi prijave na javni poziv deležni naslednje podpore:

  • Spletna informativna delavnica: 24. marec 2022, ob 15.30 (ZOOM)
  • Delavnica za razvoj idej: 17. april 2022, ob 15.30, Vetrinjski dvor, Maribor.

Prijave na delavnice posredujte na: zanvo@zavodpip.si

V fazi izvajanja oz. realizacije ideje bodo izbrane NVO, glede na potrebe, deležne tudi drugih oblik podpore (mentorstva, usposabljanja…).

Strokovna komisija bo med sodelujočimi izbrala največ tri ideje (treh NVO-jev ali partnerstev), ki bodo prejele finančno spodbudo. Izbrane predloge pa bo potrebno v nadaljevanju tudi razviti in ponuditi uporabnikom. V okviru povabila so na voljo sredstva v skupni višini do 6.000,00 EUR, posamezna organizacija pa lahko prejme največ 2.000,00 EUR.

Rok za posredovanje prijav: 29.3.2022 na e-naslov zanvo@zavodpip.si, s pripisom Prijava – NVO snujejo rešitve

Dokumentacija javnega povabila zajema:

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s pozivom pišete na e-naslov: zanvo@zavopip.si.

Povezava do originalnega članka