Loading Dogodki

« Vsi dogodki

 • Ta dogodek je minil.

Vrti#lajk SREČAnja taLEnTOv 2022

17. novembra 2022,08:30 - 17:30

V okviru praktičnih ocenjevalnih postaj »Vrti#lajk SREČAnja taLEnTOv 2022« bomo mladim ponudili možnost raziskovanja lastnih talentov, interesov in potencialov, kar jim bo v pomoč pri odločitvi glede izobraževanja in karierne poti.

Dijaki bodo reševali praktične izzive/naloge, skozi katere bodo raziskovali svoje talente, potenciale in kompetence za timsko delo, tehnične spretnosti, komunikacijske spretnosti, ustvarjalnost, inovativnost, ročne spretnosti, itd. Skozi različne naloge bodo mladi tako prepoznavali svoje kompetence, ocenili svoja neformalna znanja in se lažje odločali glede nadaljnje karierne in izobraževalne poti.

Aktivnost bomo zaključili z refleksijo in povzetkom izkušenj pri mladih.

Delavnica pri mladih spodbuja:

 • ugotavljanje osebnostnih lastnosti, talentov, potencialov in kompetenc v znanjih, spretnostih in sposobnostih za opravljanje določenih poklicev,
 • načrtovanje osebnih, učnih in poklicnih ciljev.

 

Izvedba delavnica obsega 5 praktičnih ocenjevalnih postaj, vsaka postaja z 2 nalogama/izzivoma za mlade, in sicer v obsegu trajanja 60 minut, za največ 30 dijakov.

Aktivnost delavnice se bo 6 krat ponovila, in sicer ob naslednjih urah:

08:30 – 09:30

10:00 – 11:00

11:30 – 12:30

13:00 – 14:00

14:15 – 15:15

16:30 – 17:30

Skupno lahko v 6 ponovitvah delavnice vključimo do največ 180 dijakov.

 

O organizatorju: Fundacija Prizma

Fundacija PRIZMA je na področju karierne usmeritve in zaposlovanja močno vpeta z nacionalnimi in mednarodnimi projekti, kjer skrbimo za:

 • večjo odzivnosti mladih na potrebe trga dela,
 • razvoj kompetenc, ki jih narekuje pametna specializacija, industrijska tranzicija in digitalizacija,
 • vpeljevanje inovativnih in kreativnih pristopov pri izvajanju karierne orientacije za šolajočo mladino,
 • večjo odzivnosti izobraževalnega sistema na potrebe trga dela,
 • aktivno sodelovanja med deležniki iz izobraževalne in gospodarske sfere

 

Delujemo na treh prednostnih naložbah:

 1. Razvoj kariere: Usmerjamo razvoj kariere različnih ciljnih skupin, še posebej šolajoče mladine (od osnovne šole, do fakultete), brezposelnih mladih, starejših in tistih zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena.
 2. Strateški razvoj človeških virov v podjetjih in organizacijah (HRM): Nudimo podporo pri strateškem razvoju kadrov, izboljšanju delovnih pogojev, upravljanju s starostno raznoliko delovno silo. Izvajamo usposabljanja za razvoj kompetenc zaposlenih, ki jih narekuje pametna specializacija, industrijska tranzicija in digitalizacija.
 3. Socialna ekonomija & družbeno inoviranje: Ustvarjamo spodbudno podporno okolje za družbeno inoviranje in nadaljnji razvoj socialnega podjetništva ter zadružništva.

 

V prostorih Prizme je na območju Mestne občine Maribor vzpostavljena točka Kariernega centra za mlade »VšečKAM in GREM«, kjer mladim med 6. in 19. letom starosti nudimo informiranje, individualno karierno svetovanje in poučne delavnice za razvijanje poklicih interesov, za učinkovito načrtovanje njihove kariere.

Podrobnosti

Datum:
17. novembra 2022
Čas:
08:30 - 17:30
Kategorije:
, , ,

Prizorišče

Lukna
Skip to content