Cikel Okolje, družba, ljudje uspešno sklenjen
30. april, 2021

V marcu in aprilu 2021 smo izvedli že tretji cikel spletnih srečanj, s katerimi smo želeli predstaviti sodobne trende in koncepte, nagovoriti aktualne tematike in problematike kakor tudi poiskati nove, drugačne, zaenkrat še nekonvencionalne metode in načine spoprijemanja z njimi.

Upamo, da smo z novimi znanji in informacijami pripomogli h koraku naprej in k manjšim spremembam. Na spodnji povezavi najdete gradiva z vsakega izmed predavanj, najprej gradiva z delavnice o pravični trgovini, nato o ciljih trajnostnega razvoja in nazadnje o zadružnih in skupnostnih energetskih rešitvah.

Solidarno naprej!

Povezava do originalnega članka