Postani novi mladinski/a podnebni/a delegat/ka Slovenije!
14. maja, 2024

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2024 skupaj z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE) nadaljujemo vodenje instituta mladinskega podnebnega delegata Slovenije s ciljem vključevanja mladih v proces mednarodnih podnebnih pogajanj, opolnomočenja mladih in ozaveščanja o podnebnih spremembah med mladimi. 

Prijavljeni kandidati se bodo potegovali za naziv mladinskega podnebnega delegata Slovenije. 

Sodelovanje delegata je predvideno v okviru aktivnosti pred, med in po zasedanju Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), pri čemer se bo mladinski delegat udeležil Konference Združenih narodov o podnebnih spremembah 2024(COP29), ki bo potekala med 11. in 22. novembrom 2024 v Bakuju, glavnem mestu Azerbajdžana. Pred tem se bo izbrani kandidat udeležil tudi podnebne konference v Bonnu v Nemčiji, ki bo potekala med 3. in 13. junijem 2024, v kolikor bo to izvedljivo

POSTOPEK PRIJAVE

Kandidat/prijavitelj mora izpolniti priloženo prijavnico, ki jo lahko pošlje po elektronski pošti (prijave@mss.si). Prijavnica mora biti podpisana s strani kandidata/prijavitelja. Vloga kandidata/prijavitelja se šteje za popolno, če so izpolnjene vse rubrike v prijavnici in če ta vsebuje zahtevan podpis. Obvezna priloga k prijavnici je CV (življenjepis). Nepopolne vloge bodo zavržene in izločene iz postopka izbora.

MSS lahko naknadno, v postopku izbora, zahteva predložitev dokazil o izpolnjevanju nekaterih pogojev, ki so določeni v tem razpisu. K prijavnici lahko priložite priloge, za katere menite, da so pomembne za sam izbor.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Zaradi berljivosti morajo biti prijavnice izpolnjene v e-obliki (preko računalnika in ne ročno). Prijavnico skupaj z morebitnimi prilogami pošljite najkasneje do vključno ponedeljka, 27. maja 2024 (23:59), po e-pošti na naslov prijave@mss.si, s pripisom v zadevi sporočila “MLADINSKI PODNEBNI DELEGAT SLOVENIJE 2024 – IME IN PRIIMEK”, pri čimer prijava postane veljavna, ko dobite s tega e-naslova potrditveno sporočilo.

INFORMATIVNI DAN

Informativni dan bo potekal v ponedeljek, 20. maja 2024 ob 17:00 na Zoom platformi.

Prijave na dogodek zbiramo do 18. maja 2024 preko spletnega obrazca, ki je dostopen na povezavi: Spletni obrazec za prijavo na info dan.

Informativni dan je namenjen osnovni predstavitvi razpisa, predstavitvi programa mladinskega podnebnega delegata, pričakovanjem, postopku prijave. Na usposabljanju bodo tudi prisotni predstavniki MOPE, ki bodo predstavili vsebino samega programa mladinskega delegata in pričakovanja. Za udeležbo na informativnem dnevu se je potrebno prijaviti preko spletnega obrazca do vključno sobote, 18. maja 2024 (23:59). V kolikor se želi kdo prijaviti za informativni dan po roku, mora to sporočiti odgovornim osebam projekta. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vse kandidate in kandidatke pozivamo naj v celoti pregledajo razpisno dokumentacijo.

Razpis za izbor mladinskega delegata Slovenije v mednarodnih podnebnih pogajanjih

Prijavnica za mladinskega delegata v mednarodnih podnebnih pogajanjih

UN gradiva – tema podnebje

Skip to content