Drugi dan spletnega informativnega dneva programa Erasmus+ Mladi v akciji
8. april, 2021

Program Erasmus + Mladi v akciji bogati naša življenja in nam širi obzorja. V novem programskem obdobju, ki prihaja se obeta lep program, ki vključuje ter ponuja priložnosti tako mladim kot tudi mladinskim delavcem ter omogoča ogromno priložnosti za razvoj organizacij v mladinskem sektorju. 

V novem programu Erasmus+ Mladi v akciji, ki so jih v dveh dneh predstavili na Nacionalni agenciji MOVIT, bosta v prihodnjih 7 letih na voljo dva ključna ukrepa. Prvi ključni ukrep, ki ponuja možnosti za mednarodno mobilnost mladih (mladinske izmenjave), mobilnost mladinskih delavcev in aktivnosti udejstvovanja mladih. Ključni ukrep 2 pa ponuja priložnosti za razvoj organizacij v obliki partnerstva za sodelovanje in manjših projektov.

Vsi ključni ukrepi se nanašajo na izvajanje Strategije EU za mlade 2019-2027 ter sledijo trem osnovnim temam povezovanje, opolnomočenje in angažiranje ter 11 ciljem mladih. Namen novega programa je podpirati, izobraževati, omogočati poklicni ter osebnostni razvoj posameznikov, prispevati k trajnostni rasti, kakovosti mladinskega dela ter omogočiti socialno vključevanje. Program pa prav tako spodbuja inovacije ter prispeva h krepitvi evropske dimenzije in aktivnega državljanstva mladih. Ključne prednostne usmeritve programa pa so vključevanje in raznolikost, digitalne spremembe, okolje in bolj proti okoljskim spremembam ter udejstvovanje v demokratičnem življenju. Novost v novem programu je ta, da so možna zelena potovanja, z javnimi prevozi in skupnimi prevozi.

V ključnem ukrepu 1, kjer se lahko prijavijo projekti za učno mobilnost posameznikov gre za mladinske izmenjave, mobilnost mladinskih delavcev in aktivnosti udejstvovanja mladih, kar je novost v ključnem ukrepu 1, vendar že dobro poznan prejšnji ključni ukrep 3, ki omogoča aktivno participacijo mladih ter dialog z odločevalci in omogoča mladim ter organizacijam gradnjo skupnosti. Gre pa za edino aktivnost, ki omogoča projekte lokalnega in nacionalnega značaja. Mladinske izmenjave so za mlade aktivnost, ki mladim omogočajo neformalno in priložnostno učenje v mladinskem delu in gre za izmenjavo mladih iz dveh različnih evropskih programskih držav. Medtem, ko mobilnost mladinskih delavcev spodbuja mobilnost mladinskih delavcev iz mladinskega sektorja, ki želijo izboljšati svoje strokovno znanje ter pridobiti dodatne kompetence. Pomembno je, da gre za opolnomočenje mladinskih delavcev za mladinsko delo in boljše ter bolj strokovno delo z mladimi. V sklopu projekta morajo biti jasno izraženi učinki mladinskega dela tudi na širšo skupnost.

Ključni ukrep 2 na področju mladine omogoča, dve možnosti prijave dveh projektov in sicer partnerstva za sodelovanje  ter manjši projekti.  Razlika je v samem financiranju in obsegu projekta. Partnerstva za sodelovanje omogočajo horizontalne usmeritve kot so vključevanje in raznolikost, okolje in boj proti podnebnim spremembam, digitalna transformacija, skupne evropske vrednote ter državljansko udejstvovanje in participacija.  Pri tovrstnih projektih gre za izdelavo visoko kakovostnih inovativnih izdelkov in povečanje kapacitet organizacij in imajo širši nacionalni ter mednarodni doseg ter s tem prispevajo k razvoju mladinskega sektorja in organizacij samih. Pri manjših projektih, ki so namenjena predvsem organizacijam, ki še nimajo izkušenj na področju mednarodnega partnerskega sodelovanja pa gre za projekte manjše vrednosti, ki temeljijo predvsem na jasni strukturi projekta, kjer je pomembna struktura projekta, samo načrtovanje, izvedba in vrednotenje  ter omogočajo preobrazbo in spremembe v organizaciji. Manjši projekti omogočajo financiranje 30.000 eur in 60.000 eur, sodelovalna partnerstva pa več. Obe aktivnosti ključnega ukrepa 2- partnerstva za sodelovanje pa zahtevata, da sta vključeni najmanj dve organizaciji iz dveh različnih držav.

Razpoložljiva sredstva za 1 spomladanski prijavni rok sta:

– Ključni ukrep 1 – 1.11.2021 ob 12. uri

– Ključni ukrep 2 – 20.5.2021 ob 12. ur

Informativni dnevi za prijavo projektov v Program Erasmus= Mladi v akciji predstavljajo vpogled v sam program.  Zelo pomembno je, da pred samo prijavo temeljito preberete Vodnik po programu, ki je glede na prejšnje programsko obdobje poenostavljen, do njega lahko dostopate na spodnji povezavi: razpisna-dokumentacija.

Erasmus + Mladi v akciji omogočajo mnogim, da se vključujejo, izobražujejo in osebnostno ter profesionalno rastejo ter krepijo svoje kapacitete, zato poiščite zase in za mlade priložnost ter pogumno naprej v mednarodno polje delovanja.

Vir: uredništvo mlad.si

Povezava do originalnega članka