Doživljajsko igrišče je odprto!
8. junij, 2021

MKC Maribor od letošnjega leta naprej upravlja z Doživljajskim igriščem, ki je nedavno po polletnem zaprtju ponovno odprlo svoja vrata in pričelo z aktivnostmi za najmanjše.

Po šestih mesecih mirovanja, je malo mesto otrok končno odprlo svoja vrata. Pričakali so nas kupi listja, neskončne pajčevine in osamljene igralne strukture, nujno potrebne popravil. V prvih dveh tednih smo vsi otroci, starši in sodelvke_ci plesali z grabljami za listje, dirkali s samokolnicami in se trudili igrišče očistiti zime.

Popravili smo kokošnjak, očistili avtobus, pripravili ognjišče za prijetno posedanje ob ognju in očistili ter razkužili vse igrače.

V prihodnjih tednih nas čaka še pregled in popravilo vseh hišic na Gradbišču, veliko pospravljanje lesarske delavnice in priprava celoletnega programa na sestanku vseh otrok iz igrišča. Kotički, ki so pospravljeni in urejeni že vabijo k igri in ustvarjanju! Delavnice, ki jih še čistimo pa prav tako vabijo spretne brisalce prahu, pometače in vse, ki imate radi igrivo pospravljanje.

Lep pozdrav iz igrišča! 😉

O DOŽIVLJAJSKEM IGRIŠČU

Doživljajsko igrišče je neprofitni in dolgoročni socialno-pedagoško-ekološko-okoljsko-prostočasno-(med)kulturno-preventivno-kurativno-skupnostno usmerjen program, namenjen dvigu kakovosti življenj otrok, mladih, staršev in drugih prebivalcev Maribora.

Doživljajsko igrišče leži v južnem delu Malega Betnavskega gozda, ki je v Mestni četrti Tabor med Pasteurjevo, Ertlovo in Betnavsko ulico v Mariboru.

Od otvoritve, ki je bila 25. septembra 2010, doživljajsko igrišče obratuje vsak torek, četrtek in petek od 13. do 18. ure.

Doživljajsko igrišče temelji na:

  • potrebah, vključevanju in sodelovanju otrok in mladih, na potrebah staršev in drugih prebivalcev Maribora,

  • uresničevanju in varovanju otrokovih pravic do igre, ustvarjanja, sprostitve in prostega časa, v skladu z 31. členom Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah,

  • prioritetah Evropske unije povezanih z razvojem in opolnomočenjem lokalnih skupnosti ter dvigom kakovosti življenja v njih,

  • strokovnem konceptu ‘deloigra’ dela z otroki, mladimi in lokalnimi skupnostmi,

  • strokovnem konceptu Skupnostnega socialnega dela,

  • Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu,

  • sodelovanju z Mestno občino Maribor in

  • sodelovanju z gospodarskimi podjetji ter vladnimi in nevladnimi organizacijami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Otroci in mladi se ob prihodu na doživljajsko igrišče sami odločajo, s čim in kaj se bodo igrali in ustvarjali.

Osnovni program in dejavnosti se spreminjajo, nadgrajujejo v skladu s potrebami, željami otrok in mladih ter z zmožnostmi naše organizacije.

V okviru doživljajskega igrišča poteka tudi projekt prostovoljskega dela, pri katerem sodelujejo lokalni prebivalci in drugi zainteresirani.

IMG_20210511_164525.jpg

IMG_20210504_163957.jpg

IMG_20210504_151740.jpg

Povezava do originalnega članka